Xem Cơ Thể Thay Đổi Thế Nào Sau 1 Tháng Tắm Nước Lạnh NhéMọi người đều nói về lợi ích của việc tắm nước lạnh. 💦 Nhưng thực sự đó là gì? Nếu bạn tắm nước lạnh, bạn sẽ giảm cân sao? Sẽ thế nào nếu bạn tắm nước lạnh trong một tháng? Chuyện gì xảy ra nếu bạn tắm nước lạnh sau khi tập thể dục? Hãy cùng tìm hiểu xem tắm nước lạnh có tác động gì đến cơ thể nhé.

#soisáng # tắmnướclạnh

Video được thực hiện bởi Soi Sáng
Âm nhạc của Epidemic Sound

Nguồn tài liệu có sẵn (ảnh, đoạn ghi hình,…)

Đăng ký Soi Sáng

44 thoughts on “Xem Cơ Thể Thay Đổi Thế Nào Sau 1 Tháng Tắm Nước Lạnh Nhé”

 1. Xem thứ 9.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
  000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
  000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000.000.000.000.000.000.000.000.000…
  Đ quan tâm cần biết bố con thằng nào xem đầu nhé

  (được xác lập trên Galaxy J7 Pro 🙃🙃🙃)

  Reply

Leave a Comment