1630243430 maxresdefault

Tự Làm Nước Chanh Vàng có GAD Ễ D À N G Q U Á V Ậ Y !!!

Tìm hiểu thêm về pha chế:

————————————————————————————
Website :
Nguyên liệu :
Facebook :
Group học viên :
___________________________________________________________
�HỌC VIỆN ĐÀO TẠO PHA CHẾ VÀ KINH DOANH JARVIS�
📝Học viện đào tạo pha chế đầu tiên ứng dụng tư duy kinh doanh.
📶
🏫Add: 156 Xã Đàn 2, Hà Nội
☎️Hotline: 0985965732 – 0942042989
👏Tham khảo các khoá học khác của Jarvis:
💠Khóa học pha chế tổng hợp:
💠Khoá trà sữa: http:trasua.jarvis.vn
💠Khóa học 13 bước mở quán cà phê A-Z:
💠Khóa học cà phê máy chuyên nghiệp
💠Khóa học cập nhật xu hướng đồ mới Making the Trend

See also  đưa tin về Trần Đức Đô bị cấm đăng video

Leave a Comment