1630237668 hqdefault

Trà Vinh: ghi nhận thêm 20 ca nhiễm Covid-19 | Sáng 26/8/2021 | Thời sự THTVTrong đó huyện Duyên Hải 07 ca, huyện Châu Thành 05 ca, huyện Càng Long 02 ca, huyện Trà Cú 02 ca, huyện Cầu Ngang 02 ca và TPTV 02 ca.
07 ca ở Huyện Duyên Hải: có 05 ca là F1 đang cách ly tập trung địa chỉ xã Đôn Xuân: ấp Chợ có 03 ca và ấp Cây Da 02 ca; 02 ca là người nuôi bệnh nhân F0 tại BVDC số 4: 01 ca có địa chỉ ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh và 01 ca ở ấp Chợ, xã Đôn Xuân.
05 ca ở Huyện Châu Thành phát hiện qua chiến dịch sàng lọc trong cộng đồng ở ấp Đa Hòa Nam, xã Hòa Lợi và 01 ca sàng lọc tại BVĐK.
02 ca ở huyện Càng Long: 01 ca là F1 đang cách ly tập trung địa chỉ Khóm 6, TT Càng Long và 01 ca phát hiện qua khám sàng lọc tại TTYT huyện địa chỉ ấp Số 5, xã An Trường.
02 ca ở huyện Trà Cú: 01 ca là F1 đang cách ly tập trung địa chỉ Khóm 2, TT Trà Cú và 01 ca là người nuôi bệnh nhân F0 tại BVDC số 4 địa chỉ ở Khóm 5, TT Trà Cú.
02 ca ở huyện Cầu Ngang đều có địa chỉ ấp Lạc Sơn, xã Thạnh Hòa Sơn, 01 ca là F1 đang cách ly tập trung và 01 ca là người nuôi bệnh nhân F0 tại BVDC số 4.
02 ca ở TPTV đều ở Phường 7, 01 ca là F1 đang cách ly tập trung địa chỉ ở Khóm 8 và 01 phát hiện qua khám sàng lọc tại BVĐK tinh địa chỉ ở Khóm 3.
Như vậy tính đến sáng ngày 26/8 Trà Vinh đã có 1.231 bệnh nhân Covid-19, có 400 trường hợp được điều trị khỏi, 10 ca tử vong.
Hiện toàn tỉnh đang cách ly tập trung 1.936 trường hợp, cách ly tại nhà nưi cư trú 2.690 trường hợp

See also  CÁCH PHA TRÀ VIÊN THẢO MỘC - TEA HOPES - TRÀ ĐÌNH VIÊN

Leave a Comment