1625911873 maxresdefault

Samsung Galaxy s10+: Cách làm màn hình động nước chảy từ "lỗ" camera

Hình nền động sáng tạo từ lỗ camera trên chiếc Samsung Galaxy S10+ Link tải xuống hình nền – Hình 1: – Hình 2: