1624778326 maxresdefault

PHỞ GÀ TRỘN “cực” nhanh – gọn cho hội ngại rửa bát ?? | Châu Bùi Official

Ở đây có full công thức ??? Thực ra thì không phải lúc nào Châu cũng đảm đang tôm rang mỡ hành lắm. Có những hôm thì không có thời gian, có những hôm thì muốn bày vẽ nhưng ngại rửa bát. Thế là hôm trước xem trên Tasty có video nấu tất cả mọi …

PHỞ GÀ TRỘN “cực” nhanh – gọn cho hội ngại rửa bát ?? | Châu Bùi Official Read More »