SỐNG “THẲNG” NHƯNG PHẢI “KHÉO” Nghe Để Biết Cách Sống Tốt Hơn Mỗi Ngày | Ngẫm Mà XemKhông dễ dàng tin vào những gì bạn nghe, không tiêu xài hết tiền bạn đang có, không phải muốn ngủ bao lâu thì ngủ.
Không bao giờ coi thường mơ ước của người khác.
Không đánh giá con người qua bề ngoài.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

3 thoughts on “SỐNG “THẲNG” NHƯNG PHẢI “KHÉO” Nghe Để Biết Cách Sống Tốt Hơn Mỗi Ngày | Ngẫm Mà Xem”

Leave a Comment