1628210146 maxresdefault

Phần1. P.p tcông sơn giả đá từ 4 mầu đã pha ở clip "cách pha màu cho thi công sơn giả đá cẩm thạch1"Đây là 1 pp thi công sgđ đc kết hợp từ vân gảy và chấm bằng các màu đã pha từ clip pha màu 1. Rất dễ thi công và nhanh để tạo nên 1sp sơn trang trí … các bạn hãy xem và đánh giá. Xin cảm ơn.

See also  Thử Thách Người Cuối Cùng Rời Khỏi Ghế ♥ Minh Khoa TV

12 thoughts on “Phần1. P.p tcông sơn giả đá từ 4 mầu đã pha ở clip "cách pha màu cho thi công sơn giả đá cẩm thạch1"”

Leave a Comment