1631198987 hqdefault

Làm TRÀ SỮA không cần LÁ TRÀ mà cần MỘT chai Ô LONG là OK#trasua #cáchlàmtràsữa
#cáchnấutràsữa #tràsữatiktok
#dunglee

35 thoughts on “Làm TRÀ SỮA không cần LÁ TRÀ mà cần MỘT chai Ô LONG là OK”

Leave a Comment