Làm cách này vừa tiết kiệm nước tưới vừa sạch sân khi trồng cây.Trồng cây là phải tưới nước . Nước là nhu cầu cầu cần thiết cho cây vì ngày xưa ông bà chúng ta đã đưa ra câu: nhất nước nhì phân tam cần tứ giống . Cây thiếu nước sẽ không phát triển tốt cho dù giống rất tốt .
Tưới tiết kiệm nước là thượng sách phải không các bạn.
Với suy nghĩ đơn giản vừa tiết kiệm nước tưới vừa không làm bẩn sân minh chia sẽ đến với các bạn . Chúc các bạn vui vẻ .

4 thoughts on “Làm cách này vừa tiết kiệm nước tưới vừa sạch sân khi trồng cây.”

Leave a Comment