hướng dẫn sửa bo quạt hơi nước chết nguồn, nổ bay lưng ic , mất thông số.hướng dẫn sửa bo quạt hơi nước chết nguồn, nổ bay lưng ic , mất thông số.

11 thoughts on “hướng dẫn sửa bo quạt hơi nước chết nguồn, nổ bay lưng ic , mất thông số.”

  1. Xin hỏi bạn chút mình có bếp từ cắm điện vào chạy khoảng 5 phút báo lỗi E4 có phải bị điện ÁC yếu không mong bạn hướng dẫn

    Reply

Leave a Comment