Hướng dẫn cách pha Lục Trà Lài "Thơm ngon và đậm đà"Nhẹ nâng 1 chén trà thiền
Bình tâm nhìn khói ưu phiền thoảng bay ^-^

Leave a Comment