1630320284 hqdefault

Chiều 26/8, Trà Vinh không có thêm ca dương tính với SARS-CoV-2Như vậy, trong ngày 26/8/202, tỉnh Trà Vinh có 20 ca nhiễm Covid-19, gồm:
– Huyện Duyên Hải: 07 ca, trong đó: 05 ca là các F1 đang cách ly tập trung (03 ca ở ấp Chợ, xã Đôn Xuân; 02 ca ở ấp Cây Da, xã Đôn Xuân); 02 ca là người nuôi F0 tại BVDC số 4 (01 ca ở ấp Chợ, xã Đôn Xuân; 01 ca ở ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh).
– Huyện Châu Thành: 05 ca, trong đó: 04 ca được sàng lọc trong cộng đồng trong chiến dịch tại ấp Đa Hòa Nam, xã Hòa Lợi; 01 ca được sàng lọc tại BVĐK tỉnh, có địa chỉ ở xã Hòa Lợi.
– Huyện Càng Long: 02 ca, trong đó: 01 ca có địa chỉ khóm 6, thị trấn Càng Long, là F1 đang cách ly tập trung; 01 ca quê ấp số 5, xã An trường, được sàng lọc tại TTYT huyện Càng Long.
– Thành phố Trà Vinh: 02 ca, trong đó: 01 ca được sàng lọc tại BVĐK tỉnh, có địa chỉ ở khóm 3, phường 7; 01 ca là F1 đang cách ly tập trung, có địa chỉ ở khóm 8, phường 7.
– Huyện Trà Cú: 02 ca, trong đó: 01 ca có địa chỉ khóm 2, thị trấn Trà Cú, là F1 đang cách ly tập trung; 01 ca có địa chỉ khóm 5, thị trấn Trà Cú, là người nuôi F0 tại BVDC số 4.
– Huyện Cầu Ngang: 02 ca, có địa chỉ ở ấp Lạc Sơn, xã Thạnh Hòa Sơn, trong đó: 01 ca là F1 đang cách ly tập trung; 01 ca là người nuôi F0 tại BVDC số 4.

See also  Dân nghèo kiệt quệ, chờ đợi hỗ trợ vì giãn cách kéo dài | VOA

Leave a Comment