Cách pha nước muối để tạo ra nguồn nước máy kangen tuyệt vời strong acidic và kiềm tính 11.5


4 thoughts on “Cách pha nước muối để tạo ra nguồn nước máy kangen tuyệt vời strong acidic và kiềm tính 11.5”

  1. Chị ơi cho em hỏi : nếu một bình nước muối dc fill đầy và nhà em uống toàn nước 8,5 thì bao nhiêu lít thì hết nước muối? Tại vì em thấy em fill đầy bình mà dùng 2-3 tuần đã cạn hết. Trong khi hỏi người khác thì ngta dùng mấy tháng chưa cần fill nước muối.

    Reply

Leave a Comment