1630223454 maxresdefault

Cách Nấu Sữa Đậu Nành Cụ Thể Nhất | Nước Giải Khát Cho Mùa HèThis video is about how to make soy milk.
Ingredients:
300 gr soy bean.
3 litters of water.

See also  Lấy HOA ĐU ĐỦ ĐỰC Phơi Khô Nấu Nước Uống Đi GIẬT MÌNH Kết Quả Nhận Được

34 thoughts on “Cách Nấu Sữa Đậu Nành Cụ Thể Nhất | Nước Giải Khát Cho Mùa Hè”

Leave a Comment