Cách Nấu Nưóc Súp Tương Ót cho Mì Gói Không Dùng Gói Bột Nêm! – How to make Sriracha Ramen Soup –How to make Sriracha Ramen Soup – Cách Nấu Nưóc Súp Tương Ót cho Mì Gói Không Dùng Gói Bột Nêm!

Please share this video:

Ingredients:
1 packet of ramen – sauce discard
1 egg
2 cloves if garlic minced
1 Tbs of vegetable oil
2 Tbs of sriracha hot sauce
1/2 tsp of sesame oil
1 &1/2 Tbs of soya sauce
2 cup of chicken broth
1/4 cup of fresh milk
2 stems of green onions

Nguyên Liệu:
1 gói mì gói – bỏ gói nước súp
1 quả trứng
2 tép tói băm nhuyễn
1 muỗng canh dầu ăn
2 muỗng canh tương ớt
1/2 muỗng cà phê dầu mè
1 &1/2 muỗng canh xì dầu
2 cúp nước súp gà
1/4 cúp sữa tươi
2 cây hành lá cắt mõng

Join me on other social media:
Instagram:
Facebook:

4 thoughts on “Cách Nấu Nưóc Súp Tương Ót cho Mì Gói Không Dùng Gói Bột Nêm! – How to make Sriracha Ramen Soup –”

Leave a Comment