Cách làm máng sối nước mưa bằng ống nhựa PVC . How to make a rain gutter with PVC pipescác bạn chỉ cần bổ đôi ống nhựa ra và kẹp vào tôn là được không cần sẻ thêm ra , nó sẽ không chặt nhé.

2 thoughts on “Cách làm máng sối nước mưa bằng ống nhựa PVC . How to make a rain gutter with PVC pipes”

Leave a Comment