Cách Đảo Chiều Quay Cho Quạt Điều Hoà Hơi Nước


3 thoughts on “Cách Đảo Chiều Quay Cho Quạt Điều Hoà Hơi Nước”

  1. A ơi lúc nào a làm hướng dẫn cách lấy số liệu quạt hơi nước với quạt cn để quấn đi ạ? Làm sao để biết quận lv bao nhiêu vòng ,kd bao nhiêu vòng,số bao nhiêu vòng ạ? E cảm ơn a ạ?

    Reply

Leave a Comment