Các CÁCH Vui Nhộn Để LÉN MANG Đồ Vào Lớp | 8 Ý Tưởng Hay Để Lén Mang Đồ Ngọt Bởi RATATA BOOMĐăng ký RATATA BOOM! Vietnamese:

THỬ THÁCH ĐỒ ĂN THẬT VS ĐỒ ĂN SÔ CÔ LA:

Bạn biết những cách nào để lén mang đồ ăn vào lớp? Điều này có thể không dễ dàng như bạn tưởng, bởi vì giáo viên nghiêm khắc đảm bảo rằng không một viên kẹo nào được phép lọt vào lớp! Chà, chúng mình biết phải làm gì! Xem video vui nhộn của chúng mình với những cách kỳ lạ và tuyệt vời để lấy trộm đồ ăn và lên ý tưởng cho chính mình nhé! Chúc may mắn;)

Hãy đăng ký kênh RATATA BOOM nha!!

Mạng xã hội RATATA BOOM:
Instagram –
TikTok –
Facebook-

RATATA BOOM! English

RATATA BOOM! Spanish:

RATATA BOOM! Arabic:

RATATA BOOM! Portuguese:

RATATA BOOM! Indonesian:

RATATA BOOM! Turkish:

RATATA BOOM! Thai:

#RatataBoom​ #ThuThach​ #LENMangDoAnVaoLOP

Âm nhạc bởi Epidemic Sound:

3 thoughts on “Các CÁCH Vui Nhộn Để LÉN MANG Đồ Vào Lớp | 8 Ý Tưởng Hay Để Lén Mang Đồ Ngọt Bởi RATATA BOOM”

Leave a Comment