🌺Bài 4: Cách tưới nước đúng cho Phong Lan không phải ai cũng biết.🌿 Việc tưới nước đúng cho Phong Lan không phải ai cũng biết. Nếu tưới nước đúng làm cây phát triển mạnh, nếu tưới nước sai sẽ làm cây bị bệnh và thối nhũn. Vì vậy việc tưới nước đúng vô cùng quan trọng.

👉FB:
👉Zalo: Trung Dũng Đà Lạt
📱Đt: 0902 55 66 37

Leave a Comment